40 monitorov pre Amavet

Logo AMAVET

Logo OZ AMAVET.

Zástupcovia AMAVET-u a konateľ AfB Slovakia s piatimi kartónmi monitorov.

Zástupcovia AMAVET-u a konateľ AfB Slovakia s piatimi kartónmi monitorov.

12.10.2021

Vyradený hardvér naďalej pomáha. Tentokrát sa 40 monitorov od našich partnerov vďaka iniciatíve občianskeho združenia AMAVET dostane ku žiakom, ktorí ich využijú na vzdelávanie a rast spolu s PC a príslušenstvom od ďalších darcov. Ďakujeme AMAVET-u, že už 30 rokov na Slovensku umožňuje mladým ľuďom rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu viesť plnohodnotný život v dospelosti, a že myslí aj na žiakov v neľahkej sociálnej situácii. Sme radi, že aj my sme svojou troškou (darovaním 40 monitorov) vedeli pomôcť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Kto je OZ AMAVET

Vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku má za sebou už 30 rokov. Za tento čas vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. Inovácie AMAVET-u v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku. Výsledkom dnes je 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Za 30 ročné obdobie vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem. AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Členovia AMAVET-u sú prevažne mladí ľudia, ktorí svoj čas venujú výskumným aktivitám a rozvoju klubovej činnosti. Majú záujem o výmenu skúseností so skupinami podobného zamerania v Európe. Ich snahou je získať čo najviac informácií o mladých ľuďoch s rovnakými záujmami v Európe a tým prispieť k rozvoju komunikácie medzi mládežou a vedou.

Viac o OZ AMAVET na tomto odkaze.