AfB Slovakia rastie aj vďaka obchodným komorám

Logo SNOPK (hore) a SOHK (dolu).

Logo Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (hore) a Slovensko-rakúskej obchodnej komory (dolu)

09.12.2019

Spoločnosť AfB Slovakia je prakticky od začiatku členom Slovensko-Rakúskej Obchodnej Komory (SOHK) ako aj Slovensko-Nemeckej Obchodnej a Priemyselnej Komory (SNOPK). Ďakujeme za doterajšiu plodnú spoluprácu v IT odvetví v rámci oboch komôr, kde sa na rôznych podujatiach môžeme deliť o naše bohaté skúsenosti na poli ochrany životného prostredia a zaraďovania ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného procesu s ďalšími členmi. Vďaka profesionálnej organizácii, priateľskému a ústretovému prístupu a skvelej atmosfére sa vždy tešíme na ďalšie stretnutie.

Kto je Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)

SNOPK je súčasťou silnej siete viac ako 140 zahraničných zastúpení nemeckého hospodárstva vo vyše 90 krajinách sveta má úzke prepojenie na sieť obchodných a priemyselných komôr v Nemecku. Táto komora spája viac ako 440 členských firiem, čo z nej robí najväčšie bilaterálne hospodárske združenie na Slovensku. Členmi komory sú priemyselné podniky, poskytovatelia služieb, ako aj obchodné firmy z obidvoch krajín z takmer všetkých odvetví hospodárstva. Členovia profitujú nielen zo siete kontaktov SNOPK, ale majú možnosť pravidelne získavať dôležité informácie o trhu a majú zvýhodnené podmienky pri využití vybraných služieb SNOPK.

Viac informácií o činnosti SNOPK tu

Kto je Slovensko-rakúska obchodná komora (SOHK)

SOHK je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej a Rakúskej republiky. Svoje aktivity vyvíja na celom území Slovenskej republiky a má charakter neziskovej organizácie. Kladie si za cieľ udržiavať dobré vzťahy s Rakúskou obchodnou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, podporovať všestranný rozvoj vzťahov firiem Slovenskej a Rakúskej republiky, riešiť obchodné problémy vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektmi, chrániť a rozvíjať spoločné ekonomické záujmy svojich členov, reprezentovať svojich členov a poskytovať im relevantné informácie z ich odvetia pôsobnosti.

Viac informácií o činnosti SOHK tu