AfB social & green IT hodnotí svoj ekologický a sociálny prínos: analýza potvrdila pozitívny vplyv repasovania IT zariadení

Výsledky organizácie AfB za rok 2021

08.03.2022

  • Repasovanie IT zariadení v minulom roku ušetrilo 242 miliónov litrov vody, 130 300 MWh energie a mnoho ton cenných prírodných surovín 
  • Partnerstvá s organizáciou AfB podporujú inklúziu: zo 600 zamestnancov v AfB má takmer polovica zdravotné znevýhodnenie

Organizácia AfB social and green IT bilancovala svoju aktivitu za rok 2021, pričom zverejnila najnovšie údaje o vplyve repasovania IT zariadení na ľudí a životné prostredie. V tomto sociálnom podniku sa totiž úspech nemeria len na ekonomickej, ale predovšetkým na sociálnej a ekologickej úrovni. Hodnotenie dopadlo pozitívne: v porovnaní s výrobou nových zariadení sa pri repasovaní a recyklácii IT zariadení preukázateľne ušetrilo 33 887 ton CO2, 242 miliónov litrov vody, 130 285 MWh energie a 20 600 ton ekvivalentov železa k prírodným surovinám ako je meď, striebro, zlato, paládium a kobalt. Okrem toho sa táto inkluzívna spoločnosť minulý rok rozrástla o 90 zamestnancov na celkový počet cca. 600 zamestnancov, z ktorých 49 % je ťažko zdravotne znevýhodnených.

„Ako nezisková organizácia meriame rovnako naše sociálne, ekonomické aj ekologické úspechy,“ vysvetľuje konateľ AfB Daniel Büchle. „Finančný zisk je u nás plne reinvestovaný tak, aby sme vytvorili inkluzívne pracovné miesta a urobili IT remarketing ešte udržateľnejším. V dlhodobom horizonte chceme vytvoriť 500 pracovných miest pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Sme preto veľmi radi, že sme sa aj napriek COVID-u v uplynulom roku o veľký krok priblížili k tomuto cieľu. V súčasnosti máme 290 zamestnancov s ťažkým zdravotným znevýhodnením, čím sme sa dostali už za polovicu cesty k nášmu cieľu.“

Repasovanie IT zariadení znižuje znečistenie životného prostredia a elektroodpad

Najväčšia európska nezisková IT organizácia spracovala v roku 2021 celkovo 450 000 IT zariadení, boli to napríklad notebooky, smartfóny, počítače a periférne zariadenia, 59 % z nich tak získalo druhú šancu na život. Použité zariadenia, ktoré AfB zozbierala od svojich partnerov ako Siemens, Otto a REWE, mali celkovú hmotnosť 2 200 ton. Vďaka štúdii organizácie na ochranu klímy myclimate (2021) dokáže AfB konkrétne preukázať ekologický efekt repasovania IT zariadení z hľadiska úspory CO2, vody, prírodných surovín a ďalších KPI.

Nezabudlo sa ani na ochranu ľudského zdravia: demonštruje to 178 300 ton v ekvivalentoch 1,4-dichlórbenzénu (t 1,4-DB ekv.). Vo všeobecnosti je človek vystavený širokému spektru látok znečisťujúcich životné prostredie, toxicita pre človeka meria ich negatívne účinky na zdravie. Škodlivo môžu pôsobiť látky ako oxidy dusíka, ktoré sa pri výrobe IT zariadenia uvoľňujú do ovzdušia, pôdy a vody. Naproti tomu predĺženie životnosti smartfónu z 3 na 4,5 roka, vedie k zníženiu úrovne toxicity pre človeka až o 45 %.

Príklad výpočtu tiež dokumentuje, ako úzko súvisí spotreba prírodných zdrojov a emisie CO2: ak sa napríklad laptop repasovaný spoločnosťou AfB používa 7,5 roka namiesto 4,5 roka, ušetrí sa 113,69 kg ekvivalentov CO2 – teda až 66 %.

Z početných pozitívnych účinkov obehového hospodárstva profitujú aj partnerské spoločnosti: certifikátom od AfB vedia preukázať, aký ekologický a sociálny prínos dosiahli vďaka IT remarketingu.

„Pre našich partnerov, ktorí nám odovzdávajú použitý hardvér, sú každým rokom dôležitejšie transparentné údaje o ich sociálno-ekologickom prínose. Týmto spôsobom im umožňujeme vyjadriť ich sociálny a ekologický záväzok vo faktoch a číslach,“ vysvetľuje Daniel Büchle. „Rýchlo rastúce ceny energie, elektriny, vody a iných zdrojov, ako aj zvyšujúce sa povedomie o zmene klímy opäť zdôraznili hodnotu udržateľného obehového hospodárstva.“

Grafická vizualizácia prínosu organizácie AfB social and green IT je k dispozícii na stiahnutie na nasledujúcom odkaze.

Viac informácií o našej ekologickej bilancii nájdete tu.