Kooperativa ďalším partnerom AfB Slovakia

Logo poisťovne KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

20.04.2020

Podpísaním Dohody o spolupráci 09.03.2020 v Bratislave získala spoločnosť AfB Slovakia cenného partnera. KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group sa rozhodla poskytnúť nám svoju vyradenú výpočtovú techniku za účelom jej ďalšieho znovuuvedenia na trh alebo využitia na dobročinné účely. Podporí tak tvorbu nových pracovných miest pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a šetrenie prírodných zdrojov.

Poisťovacia skupina Vienna Insurance Group (VIG) sa už dlhodobo snaží o tvorbu udržateľných aktivít na strategickej úrovni, čomu nasvedčuje veľký počet jej sociálnych ako aj environmentálnych programov. Ani pre organizáciu AfB nie je VIG neznáma skupina. Naši kolegovia v rakúsku sa tešia z výbornej spolupráce už roky. Sme radi že aj my sme nadviazali spoluprácu s členom VIG a veríme, že spoločensky zodpovedným prístupom k podnikaniu dokážeme ovplyvniť sociálne a environmentálnu situáciu na Slovensku k lepšiemu.

Kto je Kooperativa poisťovňa, a.s.?

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group je prvou súkromnou univerzálnou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Bola založená 30. októbra 1990, pričom jej majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Táto poisťovňa ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov.


Pre viac informácií, kliknite na nasledovný odkaz.