Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením

Logo Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením.

Logo Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením.

Propagačný leták v anglickom jazyku.

Propagačný leták v anglickom jazyku.

03.12.2019

Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením si každoročne pripomíname od roku 1992, presnejšie od 14. októbra 1992, kedy bol tento dátum ustanovený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) v rezolúcií č. 47/3. Hlavným cieľom tohoto dňa je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným znevýhodnením, podporiť ich práva a vytvoriť im dôstojné podmienky pre život. Navyše, každý rok má Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením stanovené aj čiastkové ciele. Rok 2019 je špeciálne venovaný téme: Podpory účasti osôb so zdravotným postihnutím a ich vedeniu: podniknutie krokov v rámci rozvojového programu do roku 2030 (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda).

Spoločnosť AfB sa ako sociálny podnik aktívne podieľa na inklúzií zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu, o čom svedčí aj fakt, že počet zdravotne znevýhodnených zamestnancov je až 60 percent v rámci AfB Slovakia s.r.o. a 43 percent v rámci celej organizácie AfB. Týmto chceme vyjadriť podporu našim zdravotne znevýhodneným spoluobčanom ako aj všetkým organizáciám a ľuďom, ktorí denno denne pomáhajú a podporujú zdravotne znevýhodneným ľuďom zúčastňovať sa na živote v spoločnosti v plnej miere.

Viac informácií nájdete tu.