Predstavujeme nášho nového partnera, je ním ING!

Logo spoločnosti ING Hubs B.V., organizačná zložka Slovensko

Logo spoločnosti ING Hubs B.V., organizačná zložka Slovensko

10.10.2022

Podpisom ďalšej Rámcovej zmluvy o spolupráci, tentokrát so spoločnosťou ING Hubs B.V., organizačná zložka Slovensko, sa spoločnosti AfB Slovakia s.r.o. podarilo zvýšiť množstvo svojich partnerov o spoločnosť, ktorá verí v myšlienku udržateľnosti. Celá skupina ING totiž verí, že udržateľné podnikanie je lepšie podnikanie, čo je dôvod, prečo sa snaží pomôcť svojim klientom stať sa udržateľnejšími. V roku 2019 podpísalo ING spolu s ďalšími 35 bankami iniciatívu Collective Commitment to Climate Action, ktorá zosúlaďuje portfólio spoločnosti tak, aby odrážalo a financovalo nízko uhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy, čo je potrebné na obmedzenie globálneho otepľovania na úroveň výrazne pod 2˚ Celzia.

V ING Hubs nechýbajú príležitosti pre iniciatívnych ľudí, pretože spoločnosť pracuje podľa agilných princípov v malých, samostatne organizovaných tímoch a neustále inovuje svet financií.

Kto je spoločnosť ING Hubs B.V., organizačná zložka Slovensko

ING Hubs B.V., organizačná zložka Slovensko je kľúčový partner pre pobočky ING na celom svete. Pripojením sa k tomuto centru zdieľaných služieb získajú jej klienti jedinečnú príležitosť nahliadnuť do bankovníctva spoza opony. So zameraním na základné bankové operácie a procesy podporuje ING Shared Services Bratislava pobočky v 40 krajinách.

Spoločnosť ING je globálna banka so silnou európskou základňou. Jej 53 000 zamestnancov obsluhuje približne 38,4 milióna zákazníkov, firemných klientov, finančných inštitúcií investičných spoločností, či verejný sektor. Poskytuje služby od spracovania jednoduchých platieb až po zložité štruktúrované transakcie s poprednými odbornými znalosťami v odvetviach ako sú doprava, energetika, metalurgia a finančné inštitúcie.