Slovenská sporiteľňa sa stala partnerom AfB

Logo Slovenskej sporiteľne

27.10.2021

Sme veľmi radi, že Slovenská sporiteľňa rozšírila rady našich partnerov. Bude nám poskytovať vyradenú výpočtovú techniku, ktorú znovuuvedieme na trh, alebo poskytneme na dobročinné účely. Vďaka tejto spolupráci budeme môcť zamestnať ďalších ľudí so zdravotným znevýhodnením a ešte viac šetriť prírodné zdroje.

Slovenská sporiteľňa je známa svojimi aktivitami s cieľom prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov dosahuje kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Erste Bank, ktorej dcérskou spoločnosťou je aj Slovenská sporiteľňa, je v Rakúsku naším dlhodobým partnerom. Sme radi, že sme na túto spoluprácu nadviazali aj na Slovensku a môžeme sa tak podieľať na ďalších službách pre túto skupinu.

Kto je Slovenská sporiteľňa?

Bankový líder s takmer 200-ročnou históriou, úzko spätí s prosperitou našej krajiny a jej obyvateľov. Najväčšia digitálna banka na Slovensku. Ako inovatívny a digitálny líder poskytuje tie najmodernejšie bankové služby pre ľudí i podnikateľov.

Slovensko budúcnosti vidí ako moderné, úspešné a zelené. S rastúcou ekonomikou aj zamestnanosťou. So zlepšujúcim sa podnikateľským prostredím, školstvom a zdravotníctvom. S finančne vzdelanou mladou generáciou a udržateľným dôchodkovým systémom.

Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme všetci tešiť. Budúcnosť je vaša.