Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. sa stala naším partnerom

Logo T-Systems

26.02.2020

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je už na Slovensku dobre známa svojím spoločensky zodpovedným prístupom k podnikaniu (tzv. Corporate Responsibility – CSR). Dokazuje to širokou škálou aktivít - organizáciou podujatí, podporou neziskových organizácií ako aj svojím grantovým programom - ktorými sa snaží zlepšovať spoločnosť, v ktorej žijeme. A keďže neustále hľadá nové spôsoby, natrafila aj na spoločnosť AfB Slovakia.

Sme preto radi, že sme sa dohodli na spolupráci, ktorú sme spečatili podpisom 12.2.2020. Týmto krokom sa spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. rozhodla podporiť zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a znížiť svoju uhlíkovú stopu či šetriť prírodné zdroje poskytnutím svojej vyradenej výpočtovej techniky. Po čistení a repasovaní u nás sa tak dostane naspäť do obehu či už znovuuvedením na trh alebo poskytnutím na dobročinné účely.

"Asi nie je veľkým prekvapením, že pre T-Systems Slovakia ako IT firmu je notebook hlavným pracovným nástrojom. Pri počte takmer 4000 zamestnancov každoročne obnovujeme značný počet týchto našich “nástrojov”. Osobne som veľmi rád, že sa nám už takmer päť rokov darí dostávať naše vyradené notebooky opäť do života a to formou darovania vybavenia školám, škôlkam, univerzitám, hospicom, nemocničným oddeleniam či neziskovým organizáciam a skrz ne aj ľuďom v núdzi. Celkovo sme takto už pomohli viac než 50-ke inštitúcií a prispeli k vytvoreniu zhruba 20-tich počítačových učební. Aj takto je T-Systems súčasťou miestnych komunít a aj takto sa chceme ako firma poďakovať za podporu, ktorú od regiónu a ľudí v regióne dostávame už 14 rokov," povedal Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia.

Kto je spoločnosť T-systems Slovakia s.r.o. ?

Za posledné desaťročie sa spoločnosti T-Systems Slovakia podarilo vyrásť na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zaoberá sa outsourcingom informačno-komunikačných riešení pre medzinárodnú klientelu. Patrí do skupiny Deutsche Telekom AG a na slovenskom trhu pôsobí od roku 2006. Medzi jej mnohé CSR aktivity patrí napríklad dobrovoľnícka akcia Naše mesto, finančná podpora neziskových organizácií, organizovanie materiálnych zbierok, účasť na akcii #GivingTuesday a iné.