Centrála AfB v meste Ettlingen Novo postavená firemná centrála spoločnosti AfB gGmbH v Ettlingene pri meste Karlsruhe je klimatický neutrálna.

Naša zodpovednosť

Uznávame svoju zodpovednosť za naše obchodné rozhodnutia 
a kroky s ohľadom na ich ekonomické, sociálne a ekologické účinky.

 

Znázornenie procesu v AfB

AfB social & green IT

Social & green označuje našu udržateľnú sociálnu a ekologickú pridanú hodnotu: po procese mazania dát a repasovania dávame použitému IT hardvéru druhý život.

Celý proces sme vytvorili ako bezbariérový, pretože naša spoločnosť sa zameriava na inkúziu ľudí so znevýhodnením do pracovného procesu.

Remarketing v oblasti IT šetrí prírodné zdroje, životné prostredie a znižuje množstvo odpadu. AfB takto dokonca prispieva k väčšej miere inklúzie ľudí so znevýhodnením na trhu práce.

Náš proces     

Sociálne & Udržateľne

  1. AfB je prvou spoločnosťou zameranou na inklúziu ľudí so znevýhodnením do pracovného procesu, ktorá sa ako signatár strategickej iniciatívy OSN Global Compact zaviazala k dosiahnutiu 10 cieľov OSN v oblasti zodpovedného riadenia spoločností a každoročne zverejňuje výročnú správu o svojom pokroku (Communication on Progress - COP). 
  2. AfB je od roku 2015 prvou sociálnou spoločnosťou, ktorá spĺňa CSR smernicu EÚ o nefinančnom reportingu (directive on Non-financial reporting).
 

Sedem SDG

Eine IT-Partnerschaft mit AfB zahlt auf sieben SDGs ein.

Zamestnanci a zákazníci sú preukázateľne viac lojálni, keď sa spoločnosť usiluje o udržateľnosť.

Ako IT partner AfB sa angažujete v oblasti začlenenia a ochrany životného prostredia. Využite to pre svoju komunikáciu a CSR reporting.

Propagovanie Vašej angažovanosti v rámci našich CSR projektov

Existujú dva spôsoby, ako sa okrem IT partnerstva môžete zapojiť do sociálnych projektov spoločnosti AfB: 

  1. Využite svoje prebytočné zariadenia na podporu rozširovania inkluzívnych pracovných miest. AfB je oprávnená prijímať dary a rada Vám vystaví potvrdenie o prevzatí daru. Kontaktujte nás.
  2. Máme mnoho ďalších partnerov, ktorí sa venujú sociálnym a vzdelávacím projektom, či už s mladými ľuďmi, deťmi, v znevýhodnených regiónoch ... všade je potrebný kvalitne repasovaný hardvér.

Udržateľnosť v AfB

Spoločenské problémy sa snažíme riešiť vytváraním nových partnerstiev a sociálnym podnikaním. 

Riešenie spoločenských výziev

Riešenie spoločenských výziev

Podporujeme rôzne neziskové organizácie pri riešení spoločenských výziev.

Veľvyslanci digitálnej inklúzie

Veľvyslanci digitálnej inklúzie

Chceme, aby naši zamestnanci boli spokojní a úspešní ambasádori digitálnej inklúzie ľudí so znevýhodnením do pracovného procesu.

Zníženie množstva elektroodpadu

Zníženie množstva elektroodpadu

Neustále vyvíjame náš obchodný model tak, aby sme čoraz viac znížili tvorbu elektroodpadu.

Rozvoj založený na partneroch

Rozvoj založený na partneroch

Sústavne pracujeme na našej budúcej podnikovej stratégií, ktorú rozširujeme v závislosti od našich uzatvorených partnerstiev.

Transparentnosť

Transparentnosť

Transparentne informujeme o našich ekonomických, sociálnych a ekologických výsledkoch.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Šetrnosť k životnému prostrediu

Našou pridanou hodnotou preukázateľne znižujeme škody na životnom prostredí.