Naša zodpovednosť

My, spoločnosť AfB, deklarujeme, že pri prijímaní všetkých rozhodnutí zohľadňujeme našu zodpovednosť za ich ekonomický, sociálny a zároveň ekologický dopad.

Trvalá udržateľnosť

V rámci našej každodennej práce sme vždy o krok vpredu pri riešení spoločenských problémov z pozície dôveryhodného partnera a sociálne orientovaného podniku.

Rozvíjame sociálne podnikanie

Rozvíjame sociálne podnikanie

Chceme podporovať úspešné projekty sociálne orientovaného podnikania pri riešení spoločenských problémov.

Priekopníci digitálnej inklúzie

Priekopníci digitálnej inklúzie

Chceme, aby sa naši zamestnanci stali spokojnými a úspešnými priekopníkmi digitálnej inklúzie.

Znižujeme množstvo elektroodpadu

Znižujeme množstvo elektroodpadu

Chceme náš podnikateľský model stále viac rozvíjať, aby sme ešte viac znížili produkciu elektroodpadu.

Rozvíjanie partnerskej spolupráce

Rozvíjanie partnerskej spolupráce

Chceme stále podporovať a rozvíjať perspektívne partnerstvá a možnosti spolupráce.

Transparentná činnosť

Transparentná činnosť

Chceme transparentne informovať verejnosť o našich hospodárskych, sociálnych a ekologických aktivitách.

Chránime životné prostredie

Chránime životné prostredie

Chceme, aby všetky naše aktivity vytvárali pridanú hodnotu minimalizovania dopadu na životné prostredie.

Hlásime sa k celoeurópskym hodnotám

Oficiálne sa hlásime k iniciatíve OSN Global Compact a k dodržiavaniu jej desiatich princípov. Každý rok v tejto súvislosti zverejňujeme medzinárodnú správu.

 

Naši zamestnanci

Jednotlivca vnímame prostredníctvom jeho potenciálu, nie zdravotného znevýhodnenia.

Zistiť viac     


S AfB k spoločensky zodpovednému podnikaniu

Ako partner spoločnosti AfB prispievate aj vy s minimálnymi finančnými a personálnymi nákladmi k spoločensky zodpovednému podnikaniu (CSR).

Zistiť viac     

Záleží nám na tom, aby ste boli podrobne informovaní o našej práci. Získajte bližšie informácie o našich zamestnancoch a spoločensky zodpovednom podnikaní (CSR).