Náš koncept

Názov AfB je skratkou nemeckého Arbeit für Menschen mit Behinderung (práca pre ľudí so zdravotným znevýhodnením). Naša spoločnosť preberá vyradenú výpočtovú techniku od súkromných firiem, bánk, poisťovní a verejných inštitúcií a snaží sa pri tom čo najviac hardvéru zhodnotiť tak, aby sa mohol naďalej využívať. Garantujeme, že údaje zo všetkých pamäťových zariadení budú certifikovaným spôsobom a za dodržiavania najprísnejších štandardov vymazané, prípadne budú samotné dátové nosiče skartované. Vyradený hardvér odoberáme z rôznych kútov Európy a následne ho naši zamestnanci s využitím firemných vozidiel bezpečne prepravujú do najbližšej pobočky AfB. Tam prebieha okrem skartovania dát aj zaevidovanie, testovanie a čistenie prebratého hardvéru. Po následnej inštalácii najaktuálnejšieho softvéru zariadenia opäť predávame so zárukou až na tri roky. Tie zariadenia, ktoré sa už nedajú ďalej využiť, rozoberáme a recyklujeme v súlade s najprísnejšími ekologickými a etickými štandardmi, čím vraciame na európsky trh zužitkovateľné suroviny. Pôvodnému majiteľovi odovzdanej výpočtovej techniky dodáme všetky relevantné materiály vrátane dokladu o skartovaní údajov. Uvedené postupy sú navrhnuté tak, aby boli plne bezbariérové a zabezpečujú ich zamestnanci so zdravotným znevýhodnením spolu so svojimi zdravými kolegami. 

Naša vízia

Našou víziou je stať sa celosvetovo aktívnym sociálnym podnikom vo sfére repasovania IT.

 

Naša misia

Naša misia

V našej firme pracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho, aby spolu poskytli našim klientom špičkové profesionálne služby a produkty v oblasti IT. Popri ekonomických záujmoch sa pritom sústredíme aj na šetrný prístup k životnému prostrediu.

Naše hodnoty

Naše hodnoty

  • Presvedčivý inkluzívny model sociálneho podnikania
  • Ochrana údajov ako najvyššia priorita
  • Vysoké nároky partnerov a klientov nám pomáhajú rásť
  • Špičkové IT služby, produkty a profesionálne poradenstvo sú našou vizitkou
  • Úspechy vďaka priateľskému prístupu a rozmanitosti
  • Zodpovedný prístup k životnému prostrediu
  • Pevné zásady nám umožňujú lepšie viesť našich zamestnancov

Naše ciele

Cieľom skupiny AfB je vytvoriť pracovné miesta pre 500 zdravotne znevýhodnených ľudí po celej Európe. Na našich 20 pobočkách v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku a na Slovensku pracuje približne 600 zamestnancov, z toho 290 sú osoby so zdravotným znevýhodnením. Okrem toho chceme zhodnocovaním použitej výpočtovej techniky a jej znovuuvedením na trh prispieť k zníženiu emisií CO2, k obmedzeniu plytvania so surovinami a k ochrane životného prostredia.