AfB Mitarbeiter im Lager gelehnt an IT Komponenten auf Europaletten

Práca v AfB

Ponúkame zaujímavú a pestrú prácu nielen pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Všetky pracovné postupy sú plne bezbariérové.
Individuálny potenciál našich zamestnancov sa u nás stretáva s podprou, zamestnancom taktiež umožňujeme harmonizovať ich pracovný život s osobným.

Ako u nás začať

Vzdelávanie

Spoločnosť AfB ponúka množstvo vzdelávacích pozícií.


 

Štúdium

Baví ťa organizovanie podnikovo-hospodárskeho procesu? Máš hlavu plnú nápadov a chcel by si dostať príležitosť premietnuť ich do praxe a podieľať sa na úspechu AfB? Potom je duálne štúdium u nás pre teba ideálnym odrazovým mostíkom.

Zdieľanie skúseností

Chceš byť súčasťou motivovaného tímu? Nezáleží na tom, či si čerstvý absolvent alebo ostrieľaný harcovník, ponúkame zaujímavú a rôznorodú prácu v rozmanitých oblastiach.

Oblasti činnosti

Skladovanie / logistika

Zamestnanci odboru skladovania a logistiky zodpovedajú za preberanie hardvéru od našich partnerov, za kontrolu počtu prebratých zariadení a za následné bezpečné skladovanie hardvéru.

Evidencia

Počas evidencie prebratého hardvéru registrujeme všetky relevantné údaje (výrobca, model, sériové číslo a pod.) a zariadenia zbavujeme pôvodných etikiet. Tu sa rozhoduje aj o ďalšom osude hardvéru – zrecyklovanie alebo zrepasovanie.

Skartovanie údajov

Zamestnanci oddelenia skartovania údajov zodpovedajú za certifikované mazanie údajov z prebratých zariadení. Pamäťové zariadenia, z ktorých nebolo možné údaje zmazať, sú následne rozobraté a mechanicky zlikvidované.

Technické oddelenie

Experti zamestnaní na technickom oddelení opravujú nefunkčné zariadenia, vymieňajú poškodené komponenty a inštalujú príslušný softvér.

Repasovanie

Náš tím zodpovedný za repasovanie hardvéru sa stará o finálnu podobu predávaného tovaru. Po absolvovaní testovania a skartovania údajov sa repasované zariadenia dôkladne vyčistia a uskladnia.

Odbyt a predaj

Oddelenie odbytu sa stará o akvizíciu nových a o udržanie si súčasných partnerov. Zamestnanci našich predajní radia zákazníkom a pomáhajú im pri výbere hardvéru a softvéru. Náš E-Commerce tím pokrýva všetky online kanály, prostredníctvom ktorých prebieha predaj tovaru.

 

Team propagačné foto

Tvoríme súdržný tím

V medziľudskej komunikácii sú u nás úprimnosť a rešpekt kľúčom ku vzájomnej úcte. Vytvárame takú atmosféru na pracovisku, ktorá v každom zamestnancovi prebudí to najlepšie, čo v ňom je a aktívne potláča akýkoľvek náznak diskriminácie, či už na základe pôvodu, veku, zdravotného znevýhodnenia, sexuálnej orientácie, náboženského presvedčenia alebo pohlavia. Podporujeme férovú súťaživosť, pri ktorej však vyzdvihujeme predovšetkým vzájomnú spoluprácu a spoločný rast. Požiadavky klientov nás ustavične nútia zlepšovať sa.

Ponúkame príležitosti, podporujeme potenciál, žijeme inklúziou! Staň sa súčasťou nášho motivovaného tímu! Tešíme sa na teba.