Ľudské zdroje - propagačná foto

Ľudské zdroje

Od založenia spoločnosti v roku 2004 sme vytvorili 600 pracovných miest, z čoho približne polovica je obsadená zamestnancami so zdravotným znevýhodnením. Medzičasom rozšírila spoločnosť AfB pôsobnosť do piatich európskych krajín a naďalej sa rozvíja.

Práca v AfB   

Spolu objavujeme nové cesty

Iniciatíva 500 gAG

Iniciatíva 500 gAG

Iniciatíva 500 gAG, ktorá je našou materskou spoločnosťou, si za svoj cieľ stanovila vytvorenie 500 pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím. V súlade s mottom „Spolu sme silní“ tvorí AfB spolu so sesterskou spoločnosťou Social Lease GmbH a s iniciatívou Mobiles lernen tri stabilné piliere iniciatívy 500 gemeinnützige AG.

Čísla a fakty

660

Zamestnávame 660 zamestnancov, z toho približne 317 je zdravotne znevýhodnených.

666000

Našimi rukami prejde ročne skoro 666 000 IT zariadení.

4400

Ročne vykonáme v súlade s nariadeniami o ochrane údajov vyše 4400 odberov výpočtovej techniky.

Predstavujeme Vám vedenie našej spoločnosti

Marek Antonak

Marek Antoňák
Konateľ spoločnosti

Spoluzakladateľ AfB na Slovensku, chopil sa príležitosti vybudovať prosperujúci zelený sociálny podnik v oblasti IT s vyššou pridanou hodnotou pre spoločnosť a s dôrazom na životné prostredie.

David Mick

Dávid Mick
Prevádzkový riaditeľ

Je zodpovedný za naštartovanie a udržanie hladkého chodu celej prevádzky a za správne nastavenie procesov.

Jaroslav Znamenak

Jaroslav Znamenák
Špecialista pre internetový predaj

Jeho úlohou je starať sa o sociálne médiá spoločnosti, ako aj spravovať novo vznikajúci E-shop spoločnosti AfB Slovakia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich CSR opatreniach alebo máte záujem stať sa naším partnerom, viac informácií nájdete na našej webstránke.