Naša zaangažovanosť pre váš úžitok 

Sociálny podnik AfB sa špecializuje na preberanie a repasovanie vyradeného hardvéru a na certifikované skartovanie údajov. Vďaka poskytovaniu týchto profesionálnych služieb sa nám darí vytvárať pracovné miesta pre zdravotne postihnutých a dokázateľne znižovať negatívny dopad činnosti našich partnerov na životné prostredie.

IT služby

Oprava notebooku

Každý úkon technologického procesu vykonávame s maximálnou starostlivosťou. U nás je váš hardvér v najlepších rukách.

 • Preberanie vyradeného hardvéru
 • Rozobratie na náhradné diely
 • Inštalácia softvéru a zaškolovanie
 • Technická podpora
Zber telefónov

Zbieranie mobilných telefónov

Prostredníctvom zberných nádob alebo viditeľne rozostavených kontajnerov zbierame súkromné mobilné telefóny vašich zamestnancov.

 • Zaevidovanie a testovanie
 • Certifikované vymazanie údajov
 • Repasovanie (v rámci Európy), prípadne zrecyklovanie

Predaj na pracovisku

Predaj u partnera

Spoznajte sociálny a zelený rozmer IT. Predajom zrepasovaného hardvéru na pracovisku umožníte svojim zamestnancom urobiť si obraz o angažovanom prístupe vašej spoločnosti.

 • Samotnú realizáciu a komunikáciu so zamestnancami za vás preberie AfB
 • Predaj môžete zorganizovať počas firemných podujatí ako letný festival či vianočný večierok
 • Obzvlášť výhodné podmienky pre zamestnancov
 • Informácie o témach inklúzie a trvalo udržateľného rozvoja
Sociálne siete

Komunikácia

Pomáhame vám prezentovať sociálny a ekologický prístup vašej spoločnosti navonok ako aj interne vo vašej spoločnosti.

 • Sociálne siete
 • Certifikáty
 • PR produkty
 • Blog
 • Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Pridaná hodnota

Bezpečné vymazanie údajov

Bezpečné vymazanie údajov

AfB sa postará o certifikované vymazanie údajov z vašich zariadení a vydá vám o tom príslušné potvrdenie, čím zabezpečí bezproblémový návrat vášho hardvéru do obehu.

Odborná likvidácia

Odborná likvidácia

Zariadenia, ktoré sa viac nehodia na zrepasovanie, rozoberieme a získané komponenty využijeme ako náhradné diely alebo zrecyklujeme. Tak šetríme prírodné zdroje a eliminujeme využívanie metód likvidácie, zaťažujúcich životné prostredie.

Koncept trvalo udržateľného rozvoja

Koncept trvalo udržateľného rozvoja

Naša spolupráca vám poskytne cenné informácie pre zostavenie vlastného konceptu trvalo udržateľného rozvoja. Dostanete konkrétne čísla ukazujúce ekologický a spoločenský dopad našej spolupráce.

Správa o dopadoch na životné prostredie

Správa o dopadoch na životné prostredie

Štúdia TU v Berlíne potvrdila pozitívny dopad partnerskej  CSR spolupráce s AfB na životné prostredie vďaka predĺženiu životného cyklu IT zariadení, čím sa znižuje potreba produkcie nových zariadení.

Predaj na pracovisku

Predaj na pracovisku

Predajom priamo na pracovisku umožníte vašim zamestnancom získať repasované zariadenia za výhodných podmienok, dozvedieť sa viac o inklúzií a trvalo udržateľnom rozvoji a na vlastnej koži pocítiť angažovaný prístup svojho zamestnávateľa.

Certifikát o podpore zamestnanosti

Certifikát o podpore zamestnanosti

Po odovzdaní vyradeného hardvéru preberiete symbolický patronát nad novovzniknutým pracovným miestom. Pre získanie patronátu pre jedno pracovné miesto pre človeka so zdravotným postihnutím je potrebných 600 notebookov.

Rezervácia hardvéru

Rezervácia hardvéru

Zamestnanci našich partnerov majú možnosť si u nás rezervovať vyradený hardvér pre súkromné použitie. Spoločnosť AfB ponúka pre tento účel softvérový nástroj pre rezerváciu.

Servis pri preberaní hardvéru

Servis pri preberaní hardvéru

Naši zamestnanci od vás preberú vyradený hardvér a transportujú ho do našich prevádzok vlastnými firemnými vozidlami, špeciálne upravenými na prevoz výpočtovej techniky.

Repasovanie

Repasovanie

V našich predajniach, partnerských predajniach a v online obchodoch je možné zakúpiť si zrepasovaný hardvér za výhodnú cenu.

Máte záujem stať sa naším partnerom alebo sa chcete dozvedieť viac o našich službách?

Kontakt - propagačné foto

Kontakt

Ak máte otázky, radi odpovieme. Ako vám môžeme pomôcť?

AfB Slovakia s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Strojárenská 1C 917 02
Trnava Slovakia

Tel.: +421 33 553 2222

Kontaktný formulár