Odovzdanie hardvéru

Zamestnanci AfB vybavení služobnými vozidlami preberajú vyradený hardvér priamo na pracovisku. Veľký dôraz sa pri tom kladie na bezpečnosť osobných údajov: Hardvér sa prepravuje v uzamykateľných kontajneroch, naše budovy sú strážené kamerami a prístup do nich je prísne kontrolovaný.

Aké vám ponúkame výhody

Našou najvyššou prioritou je zabezpečenie ochrany osobných údajov. Sami sa môžete presvedčiť o tom, že váš hardvér je u nás v dobrých rukách.

Prebratie

Prebratie

Naši zamestnanci preberú vyradený hardvér priamo u vás na pracovisku.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Uzamykateľné prepravky a kamerový systém sú zárukou tej najvyššej bezpečnosti.

Certifikované pracovné postupy

Certifikované pracovné postupy

Naše pracovné postupy sú certifikované jedným z najprísnejších technických štandardov na svete - TÜV.

 

Sledovanie hardvéru

Sledovanie hardvéru

U nás máte možnosť sledovať, čo sa deje s hardvérom, ktorí ste odovzdali, počnúc jeho inventarizáciou.

Dôkladná evidencia

Dôkladná evidencia

Každé prijaté zariadenie prejde podrobným zaevidovaním, vložíme ho do elektronického systému a následne je zbavené starých etikiet.

Mazanie údajov

Mazanie údajov

Zabezpečujeme certifikované vymazanie údajov pomocou špeciálneho softvéru od spoločnosti Blancco a následné testovanie jednotlivých zariadení.

Vzniknuté náklady

Naše náklady vyplývajú z logistiky, uskladňovania hardvéru, skartovania údajov, analýzy a testovania zariadení, čistenia, predaja, prípadne opráv či likvidácie vyradeného hardvéru. Ako sociálny, inkluzívny podnik síce musíme pokrývať vlastné náklady, no nesmieme vytvárať zisk. V závislosti od veku a technického stavu odovzdávaného hardvéru a mobilných zariadení rozlišujeme z finančného hľadiska tri modely spolupráce s AfB:Veľmi staré zariadenia

Veľmi staré zariadenia

Vami odovzdané zariadenia sa používali veľmi dlhý čas (napr. 6 rokov alebo dlhšie), prípadne sú z väčšej časti nefunkčné. Vzniknuté náklady na tieto zariadenia nebude možné pokryť ich neskorším predajom. V takomto prípade Vám náklady budeme nútení vyúčtovať.

Štvor až päťročné zariadenia

Štvor až päťročné zariadenia

Odovzdaný hardvér sa používal približne 4-5 rokov a je z väčšej časti funkčný. Je pravdepodobné, že vzniknuté náklady na tieto zariadenia bude možné pokryť z jeho predaja. V takom prípade je možné prebrať hardvér bezplatne.

Zánovný hardvér

Zánovný hardvér

Odovzdané zariadenia sa používali menej ako 4 roky a sú z veľkej časti funkčné. Vzniknuté náklady budeme určite môcť pokryť z neskoršieho predaja. V istých prípadoch vám za odovzdaný hardvér môžeme vyplatiť finančnú náhradu. Je len na Vás, či sa jej s prihliadnutím na naše sociálne aktivity nebudete chcieť zrieknuť.

 

Prosím, majte na zreteli, že vyššie uvedené modely spolupráce sú len orientačné. Prosím, kontaktujte naše prevádzky, ktoré váš hardvér budú vedieť zaradiť do jedného z troch načrtnutých modelov.

 

Preprava zariadení AfB

Odber hardvéru v európskych štátoch

Vyradený hardvér odoberáme aj v krajinách, v ktorých AfB nemá svoju pobočku.

Pobočky AfB               Individuálny odber
Slovensko Taliansko
Nemecko Česko
Rakúsko Maďarsko
Švajčiarsko Chorvátsko
Francúzsko Slovinsko

Spoločnosť AfB v súčasnosti pôsobí v piatich európskych štátoch. Okrem toho je možné využiť naše služby aj v niektorých susedných štátoch. Neváhajte nás kontaktovať, ku každej požiadavke pristupujeme individuálne a pokúsime sa nájsť optimálne riešenie pre vašu firmu.

Kontakt - propagačná fotografia

Kontakt

Ak máte otázky, radi odpovieme. Ako vám môžeme pomôcť?

AfB Slovakia s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Strojárenská 1C 917 02
Trnava Slovakia

Tel.: +421 33 553 2222

Kontaktný formulár