AfB social & green IT sa stalo najlepším sociálnym podnikom roka 2020

Logo Social Firms Europe CEFEC Award

23.03.2020

Organizácia AfB zvíťazila v celoeurópskej súťaži, ktorú vyhlásila asociácia Social Firms Europe CEFEC, porotu presvedčila svojou celkovou koncepciou sociálneho začlenenia (inklúzie), spravodlivým prerozdeľovaním platu, ekologickou udržateľnosťou a svojim hospodárskym úspechom, čím sa stala víťazom ceny SFE CEFEC Award 2020 for Experienced Social Firm. Nezisková IT organizácia zamestnáva 440 ľudí v celej Európe na 19 miestach v piatich krajinách, z ktorých 45% sú ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Prezidentka CEFEC Christiane Haerlin vo svojej euológii vysvetľuje rozhodnutie poroty: „Ocenili sme vás, pretože máte vytvorenú európsku sieť pobočiek, zamestnávate vysoký počet zdravotne znevýhodnených ľudí a platíte im férovú mzdu, staráte sa o ekologické hospodárstvo a vedeli ste nám sprostredkovať fakty a čísla, ktoré nás presvedčili.“

„Chceli by sme sa vám poďakovať za toto cenné ocenenie, na ktoré sme veľmi hrdí. Ocenenie je predovšetkým ocenením kvalitnej práce našich zamestnancov. V Európe sa v súčasnosti uzatvára veľa hraníc, čo je určite nevyhnutné. Ale aj v týchto ťažkých časoch sa snažíme myslieť na sociálnu inklúziu v rámci celej Európy a konať podľa toho,“ potvrdzuje výkonný riaditeľ organizácie AfB Daniel Büchle.

Plánovaný slávnostný ceremoniál sa mal uskutočniť 18. marca 2020 ako súčasť LWL stretnutia inkluzívnych spoločností 2020 v Dortmunde, v Nemecku. Vzhľadom na napätú situáciu spôsobenú vírusom Corona sa však rozhodlo, že slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční online prostredníctvom videokonferencie a na Facebooku @socialfirmseurope.

O asociácií SFE CEFEC
Social Firms Europe CEFEC je združenie európskych sociálnych firiem, iniciatív zamestnanosti a sociálnych spolkov, ktoré podporuje a propaguje sociálne podniky v celej Európe. SFE CEFEC AWARD sa udeľuje firmám, ktoré sú najlepším príkladom sociálneho podniku ako aj  sľubným sociálnym start-upom.

O organizácií AfB gGmbH
Organizácia AfB je najväčšou neziskovou IT spoločnosťou v Európe. Repasovaním a predajom starého IT hardvéru („Repasovanie a Remarketing“) AfB vytvára pracovné miesta pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a súčasne pomáha šetriť zdroje životného prostredia. AfB zamestnáva 440 ľudí na 19 miestach v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku a na Slovensku, z ktorých 45% má zdravotné znevýhodnenie. AfB preberá IT a mobilné zariadenia, ktoré už nie sú potrebné, vymaže údaje umiestnené na týchto zariadeniach, vykoná potrebné repasovanie a inštaláciu softvéru a predá ich so zárukou najmenej 12 mesiacov. V minulom roku AfB prostredníctvom partnerstiev s približne 700 spoločnosťami, bankami, poisťovňami a verejnými inštitúciami spracovalo viac ako 475 000 IT zariadení v celej Európe a 65% z nich bolo opätovne uvedených na trh. Tým sa ušetrilo 22 900 ton kovov a minerálov, 17 000 ton CO2 a 52 300 MWh energie.