Je to oficiálne, AfB Slovakia je sociálny podnik!

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku.

11.06.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám udelilo štatút registrovaného sociálneho podniku. Pre pridelenie a na udržanie štatútu je potrebné splniť viacero požiadaviek, aké záväzky z toho pre nás vyplývajú?Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z roku 2018 AfB Slovakia splnilo všetky podmienky pre udelenie štatútu registrovaného integračného sociálneho podniku. Cieľom takéhoto podniku je pozitívny sociálny vplyv prostredníctvom podpory zamestnávania znevýhodnených osôb.

Zákonom stanovený podiel týchto zamestnancov nielen spĺňame, ale aj prevyšujeme. Z ôsmich zamestnancov je až 6 znevýhodnených a zraniteľných osôb. Hlavným cieľom celej AfB je vytvoriť 500 pracovných miest pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a už teraz môžeme sľúbiť, že ich počet u nás neklesne pod 50 percent. 

Ostaňme ešte pri čísle 50%. Ak totiž sociálny podnik dosahuje zisk, po jeho zdanení musí viac ako polovicu z neho využiť na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. My reinvestujeme 100% zisku naspäť do spoločnosti, rovnako to AfB robí v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku a Švajčiarsku. Prípadný zisk sa teda využije na vytváranie nových pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených a na potrebné vybavenie.

Aby bolo zaručené aj to, že si manažéri nevyplácajú prehnané mzdy a odmeny, zákon stanovuje aj pravidlá pre mzdové náklady. Tie sú závislé od minimálnej a priemernej mzdy v národnom hospodárstve a odvíjajú sa aj od počtu zamestnancov. Suma najvyššej mzdy v podniku taktiež nemôže presiahnuť päťnásobok sumy najnižšej mzdy. 

Okrem spomínaných pravidiel nás štatút sociálneho podniku zaväzuje k tomu, aby sme konali transparentne, o čom sa príslušné úrady presvedčia na základe výročných správ aj vykonaných kontrol. Povinný poradný výbor zase zabezpečuje, že sa na riadení musí podieľať aj zástupca zamestnancov, ktorý patrí k znevýhodnenej skupine. 

Samotný zákon je samozrejme oveľa rozsiahlejší a jeho plné znenie si môžete prečítať napríklad tu. O tom, že tento zákon naozaj vytvoril vhodné podmienky pre vznik sociálnych podnikov svedčí aj skutočnosť, že zatiaľ čo prednedávnom by ste takéto podniky spočítali na prstoch jednej ruky, dnes by Vám nestačili ani všetky končatiny.

Sme radi, že na Slovensku existuje legislatívny rámec, vďaka ktorému môžeme aj my podporovať zamestnávanie znevýhodnených ľudí a podporiť tak aj naše ďalšie ciele ako je ochrana životného prostredia či prinášanie kvalitných a dostupných IT zariadení do domácností a firiem.