Notebooky od T-Systems sme odovzdali košickým neziskovkám

Odovzdanie počítačov pre Centrum Dorka-1

RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, Ing. Jolana Šuleková a Dávid Mick pri odovzdaní počítačov pre Centrum Dorka

Odovzdanie počítačov pre Centrum Dorka-2

Riaditeľka Centra Dorka Ing. Jolana Šuleková preberá počítače od Dávida Micka

Odovzdanie počítačov pre OZ Maják nádeje

Za OZ Maják nádeje prevzala počítače Mgr. Petra Nagyová

Odovzdanie počítačov pre OZ Usmej sa na mňa

Ing. Dagmar Kočiová z OZ Usmej sa na mňa a Dávid Mick z AfB Slovakia

12.05.2020

Vyradené notebooky od T-Systems Slovakia s.r.o. dostali druhú šancu a od pondelka 6.5.2020 pomáhajú v neziskovej organizácii Dorka, OZ Maják nádeje a OZ Usmej sa na mňa. AfB Slovakia s.r.o otestovala, zrepasovala a zrenovovala 42 notebookov, ktoré po tom, čo splnili svoju úlohu u nášho partnera T-Systems, našli nové uplatnenie v spomínaných organizáciách. Všetky počítače prešli dôkladným mazaním dát, testovaním, čistením a inštaláciou a môžu tak ďalej stopercentne fungovať a pomáhať najmä pri online vzdelávaní školopovinných detí.

Neziskovej organizácii Dorka venovali 20 notebookov, ktoré prevzala pani riaditeľka centra Ing. Jolana Šuleková spoločne s Mgr. Barborou Horniak, metodičkou odborných činností. Krátkou návštevou nás poctil aj RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, predseda správnej rady. Centrum Dorka poskytuje vo svojich centrách v Košiciach, Prešove, Zvolene a Ružomberku pomoc a bývanie deťom, mladým dospelým a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii už od roku 2007.

Ďalších 12 notebookov si za Občianske združenie Maják nádeje prevzala vedúca nízkoprahového centra pre rodiny v núdzi Mgr. Petra Nagyová. Toto mimovládne neziskové OZ sa od roku 2010 snaží o ochranu ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi finančnou a materiálnou pomocou, ale aj aktivitami v oblasti sociálnej a výchovno–vzdelávacej činnosti.

Riaditeľka OZ Usmej sa na mňa Ing. Dagmar Kočiová sa potešila 10 notebookom, ktoré poputujú k sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutým deťom a mládeži z tohto združenia. Práve o ich integráciu sa snažia v Majáku nádeje, ktoré združuje rodičov, učiteľov a lekárov týchto výnimočných detí. Organizáciou rôznych športových a kultúrnych podujatí im pomáhajú začleniť sa do spoločnosti a informovaním verejnosti zas búrajú predsudky už od roku 2004 .

„Som rád, že v spolupráci s AfB sa nám podarilo v čase, keď veľa vecí prestalo fungovať a keď sú školáci doma a sú odkázaní na dištančné vzdelávanie, podporiť práve jednu z ohrozených skupín. Dúfam, že tento príspevok umožní deťom ostať v kontakte so školou, vzdelávaním a tiež kamarátmi prostredníctvom obnovených notebookov. Verím, že ich využijú na online vzdelávanie (e-learning) a takto budú schopní rozvíjať svoje talenty a schopnosti. A možno to niektorých inšpiruje aj k hľadaniu budúcej kariéry práve v IT svete,“ povedal Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia.

Príjemnú povinnosť odovzdať zariadenia neziskovkám na seba prevzal prevádzkový riaditeľ AfB Slovakia Dávid Mick. „Hoci sme všetci mali na tvárach rúška, bolo skvelé vidieť usmiate tváre ľudí, ktorí svoj čas a energiu venujú pomoci druhým. Potešili aj drobné pozornosti, ktoré si určite nájdu čestné miesto u nás v prevádzke. Veľká vďaka patrí spoločnosti T-Systems, ktorá zariadenia venovala a pomohla tak v týchto ťažkých časoch deťom, ktoré nemajú prostriedky a možnosti sa vzdelávať online“ povedal.

„Naša spolupráca s T-Systems Slovakia s.r.o. sa do značnej miery zakladá na darovaní ich vyradeného hardvéru ľuďom, ktorí to potrebujú. Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci so spoločnosťou, ktorá je známa svojou spoločenskou angažovanosťou a tešíme sa na ďalšie projekty,“ dodal Marek Antoňák, konateľ AfB Slovakia.