Nová analýza: Ako repasovanie IT zariadení pomáha spoločnosti a životnému prostrediu

Množstvo prírodných zdrojov ušetrených v roku 2022.

Dosiahnuté ušetrenie prírodných zdrojov a zníženie škodlivých látok organizáciou AfB a spoločnosťou AfB Slovakia v roku 2022.

15.02.2023

  • V roku 2022 spracovala organizácia AfB social & green IT skoro 528 000 zariadení
  • V porovnaní s výrobou nových zariadení sa ušetrilo 44 700 ton CO2, 318 miliónov litrov vody, 170 800 Mwh primárnej energie, či 22 800 ton prírodných surovín
  • Sociálny záväzok: takmer polovica zamestnancov organizácie AfB je zdravotne znevýhodnená

Organizácia AfB predstavuje najnovšie výsledky merania svojho vplyvu, ktoré vychádza zo sociálneho a environmentálneho vplyvu repasovania hardvéru touto najväčšou neziskovou IT spoločnosťou v Európe. Na základe vedeckej štúdie, ktorú v roku 2021 vypracovala organizácia zaoberajúca sa ochranou životného prostredia myclimate, zvýšila AfB v roku 2022 výrazne svoj vplyv v porovnaní s predchádzajúcim rokom: inkluzívna spoločnosť spracovala skoro 528 000 použitých IT a mobilných zariadení a 64 % z nich dokázala opätovne uviesť na trh.

Daniel Büchle, ktorý je v spoločnosti AfB gGmbH v Nemecku zodpovedný za oblasť produkcie a predaja, potvrdzuje rastúci záujem spoločností o to, aby použitý a už nepotrebný hardvér dostal druhú šancu. "Počas pandémie si mnohé spoločnosti ponechali hardvér pre svojich zamestnancov na prácu z domu (tzv. home office). O to viac nás teší vysoký počet a predovšetkým kvalita zariadení, ktoré sme teraz mohli prevziať." Rastúci trend potvrdil aj prevádzkový riaditeľ AfB Slovakia s.r.o. Dávid Mick: „Zdá sa, že minulý rok sa našim partnerom už podarilo prekonať obdobie neistoty a počty vyzdvihnutí začali opäť narastať. Vo veľkej miere je to však ovplyvnené aj tým, že čoraz viac firiem sa aj v našich končinách snaží podnikať spoločensky zodpovedne a udržateľne.“

Organizácia AfB pri meraní svojho vplyvu zaznamenáva kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) týkajúce sa surovín, skleníkových plynov, vody a energie, ako aj údaje o škodlivých účinkoch na životné prostredie a zdravie.

Pre lepšie porovnanie sa používajú ekvivalentné hodnoty: skleníkové plyny, ako je oxid uhličitý, metán atď. sa prepočítavajú na ekvivalenty CO2 (skrátene CO2-ekv.), prírodné suroviny, ako sú kovy a minerály, sa zaznamenávajú v ekvivalentoch železa, toxicita - t. j. škodlivé účinky na životné prostredie a zdravie, sa meria v ekvivalentoch paradichlórbenzénu (skrátene 1,4-DB-ekv.). Skutočnosť, že proces repasovania si vyžaduje aj zdroje, ako je energia alebo náhradné diely, je už zohľadnená v štúdii od myclimate. Dokazuje, že predĺženie životnosti IT zariadení prostredníctvom ich repasovania má jasnú ekologickú pridanú hodnotu.

Dosiahnuté ušetrenie prírodných zdrojov a zníženie škodlivých látok organizáciou AfB v roku 2022 si môžete pozrieť v prehľadnej grafike na nasledujúcom odkaze.

Aj AfB Slovakia sa svojou troškou podieľala na vyššie uvedených číslach

Nechceme čísla umelo nafukovať, preto sú v grafike uvedené len zariadenia od našich partnerov. Okrem toho naši kolegovia v AfB Slovakia spracovali ďalších takmer 9000 zariadení v rámci výpomoci našim nemeckým a rakúskym kolegom. Množstvo ušetrených prírodných zdrojov a znížených škodlivých látok aké dosiahla v roku 2022 AfB Slovakia s.r.o. je k dispozícii na tomto odkaze.

AfB opätovne uviedla na trh dve z troch použitých zariadení

Predtým, ako si zákazníci môžu kúpiť repasovaný hardvér v predajniach AfB, prechádzajú zariadenia triedy business od spoločností ako Siemens, Deutsche Telekom IT Solutions či Slovenská sporiteľňa certifikovaným procesom v AfB. Organizácia AfB vyzdvihuje zariadenia vlastným vozovým parkom. Po prevzatí tovaru a podrobnej evidencii sa údaje o zariadeniach preukázateľne a nenávratne vymažú. Všetky zariadenia sa potom dôkladne skontrolujú a v prípade potreby opravia. Ak je potrebné vymeniť komponenty, ako sú pevné disky alebo operačná pamäť, spoločnosť AfB v čo najväčšej miere používa náhradné diely zo starých zariadení, ktoré sa už nedajú ďalej použiť. Tým sa zároveň udržiava čo najnižšia spotreba zdrojov pri opravách. Po inštalácii nového operačného systému sa všetky zariadenia dôkladne vyčistia a sú opäť pripravené na používanie.

Inkluzívna organizácia AfB naďalej rastie

Okrem pozitívnej ekologickej bilancie sa organizácia AfB angažuje aj v oblasti sociálneho rastu. Deklarovaným cieľom organizácie je vytvoriť 500 pracovných miest pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V minulom roku sa AfB k dosiahnutiu tohto cieľa opäť výrazne priblížila.

"V roku 2022 sme vytvorili 50 nových inkluzívnych pracovných miest. A mňa osobne mimoriadne teší, keď sú moji kolegovia hrdí na to, že svojou každodennou prácou významne prispievajú k väčšej udržateľnosti životného prostredia," hovorí potešená generálna riaditeľka a personálna manažérka spoločnosti AfB gGmbH v Nemecku Yvonne Cvilak. "Za to, že toto všetko môžeme robiť, vďačíme našim novým a dlhoročným IT partnerom, ktorí nám umožnili spracovávať ich IT vybavenie. To je udržateľnosť v praxi v zmysle OSN."

„Našim hlavným cieľom na Slovensku bolo udržať vytvorené pracovné miesta“, povedal konateľ AfB Slovakia s.r.o. Marek Antoňák. „To sa nám našťastie podarilo a už teraz môžem potvrdiť, že v roku 2023 sa náš tím rozrastie o nových kolegov.“