Slávnostné otvorenie slovenskej pobočky AfB

Slávnostné otvorenie slovenskej pobočky AfB

Slávnostné otvorenie slovenskej pobočky AfB.

30.09.2019

25. septembra 2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie AfB Slovakia s.r.o. v Trnave. Vstup na slovenský trh je dôležitým míľnikom v rámci stratégie rozširovania AfB v Európe. Od oficiálnej registrácie spoločnosti v januári 2019 tu našlo medzičasom prácu a zároveň zaujímavé zamestnanie 8 ľudí - 6 z nich so zdravotným znevýhodnením.

Prominentní hostia na otváracej slávnosti

Celkovo prijalo pozvanie okolo 50 osobností z oblasti politiky, hospodárstva, neziskových organizácií a médií, ktorí mali príležitosť zoznámiť sa s činnosťou a prínosom neziskovej organizácie AfB. Po úvodnom privítaní konateľom AfB Slovakia Markom Antoňákom nasledovali príhovory prominentných hostí. Postupne sa predstavili Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Eva Nemčovská, prvá zástupkyňa primátora mesta Trnava, Peter Primus, stály zástupca nemeckého veľvyslanectva na Slovensku ako aj zakladateľ AfB Paul Cvilak.

Regionálna spolupráca s mestom Trnava

V rámci slávnostného otvorenia podpísalo mesto Trnava s AfB Slovakia memorandum o regionálnej spolupráci v oblastiach, ktoré podporujú zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. AfB Slovakia na začiatok daruje mestu Trnava 6 zrepasovaných počítačov pre denné centrá pre seniorov.

Networking a dialóg

Pri následnej prehliadke prevádzkovej časti AfB vedenej prevádzkovým riaditeľom Dávidom Mickom sa hostia detailnejšie oboznámili s jednotlivými procesmi a činnosťami v AfB. Zvyšný čas sa niesol v duchu rozhovorov a nadväzovania známostí s potenciálnymi partnermi pre budúcu spoluprácu v oblasti IT. K hosťom z oblasti hospodárstva patrili napríklad Radovan Vaško, T-Systems Slovensko, Pavol Mirossay, Košice IT Valley, Ernest Salzer, CSI Leasing Slovakia, Dalibor Jakuš, Managing Director Profesia, Elena Kopcová, Tenenet, Jozef Ondáš, Empirica, Alexander Leontiev, Ecoplus International Slovensko, Mária Berithová, Slovensko-rakúska obchodná komora, Christian Kügerl, Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva a mnoho ďalších.

FOTO AfB zľava doprava.: Marek Antoňák, Dávid Mick, stály zástupca nemeckého veľvyslanectva na Slovensku Peter Primus, prvá zástupkyňa primátora mesta Trnava Eva Nemčovská, Paul Cvilak, štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, Kurt Essler