Sme súčasťou obehového Slovenska!

Logo Platformy Circular Slovakia / Obehové Slovensko.

Logo Platformy Circular Slovakia / Obehové Slovensko.

Zástupcovia spoločností na virtuálnom stretnutí.

Zástupcovia spoločností na virtuálnom stretnutí.

09.07.2020

Podpisom spoločného vyhlásenia, v Bratislave dňa 29.06.2020, sa spoločnosť AfB Slovakia pridala k verejno-súkromnnej platforme Circular Slovakia / Obehové Slovensko. Týmto krokom spolu s ďalšími signatármi, ako sú napríklad Tesco Slovensko, Slovenská akadémia vied či Heineken Slovensko, demonštrovala nutnosť urýchliť prechod na obehové a zelenšie Slovensko. Vyhlásenie si kladie za úlohu podporovať výmenu skúseností a vedomostí, ako aj zdieľanie úspešných príkladov z praxe. Dôležitou úlohou bude aj diskusia s tvorcami politík o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo, podpora podnikania v oblasti obehového hospodárstva a vzniku obehových partnerstiev a projektov.

Pre viac informácií prosím navštívte tento odkaz.

Čo je Circular Slovakia / Obehové Slovensko ?

Obehové Slovensko je verejno-súkromná platforma na podporu obehového hospodárstva. Platforma spája spoločnosti, vládne inštitúcie, vedomostné centrá, podnikateľské združenia a mimovládne organizácie s cieľom urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko. Iniciatíva bola spustená v decembri 2019, kedy sa zakladajúce organizácie, Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandská obchodná komora, zaviazali k vytvoreniu verejno-súkromnej platformy pre obehové hospodárstvo.