Proces AfB v skratke

Proces

Od prebratia hardvéru až po jeho repasovanie – poskytujeme vám kompletný servis. Profesionálne služby prepájame so spoločensky zodpovedným podnikaním (CSR). Získajte kompletné informácie o našich službách a postupe práce.

Krok po kroku

1. Zber vyradeného hardvéru
2. Preprava hardvéru
3. Analýza
4. Odborné mazanie údajov
5. Čistenie a repasovanie

Certifikované pracovné postupy

Naše pracovné postupy sú certifikované jedným z najprísnejších technických štandardov na svete - TÜV.

ISO 9001

Koncept a Vízia

Spoločnosť AfB predstavuje efektívne riešenia zhodnocovania použitého hardvéru. Vašej firme garantujeme najvyššiu bezpečnosť a využívame certifikované metódy mazania údajov. Každý jeden krok, od prebratia až po rozobratie odovzdaného hardvéru vykonávame s maximálnou starostlivosťou. V dlhodobom horizonte plánujeme vytvoriť 500 pracovných miest pre zamestnancov so zdravotným znevýhodnením a naďalej sa hodláme zasadzovať za myšlienku digitálnej inklúzie. Našou víziou je stať sa svetovým lídrom v oblasti IT sociálneho podnikania.