AfB Slovakia a Aptet – aj sociálne podniky dokážu spoločne viac

Logo organizácie Aptet.

Logo organizácie Aptet.

Preberanie zariadení organizáciou Aptet.

Preberanie zariadení organizáciou Aptet.

15.05.2021

Je vždy príjemné stretnúť ľudí s rovnakými hodnotami a spoločnými cieľmi, ktorí chcú robiť z našej krajiny lepšie miesto pre život. Tak to bolo aj v prípade nášho online stretnutia s pánom Stanislavom Lőrinczom a Igorom Hrošovským z Levickej spoločnosti Aptet. Rovnako ako v našom prípade sa jedná o integračný sociálny podnik, ktorý sa snaží zlepšovať situáciu ľudí z ohrozených skupín a pomôcť s ich umiestnením na pracovnom trhu. Na rozdiel od nás sa však nezameriavajú len na ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj na pre-seniorov, seniorov, matky, absolventov či napríklad Rómov. Gro ich činnosti tvorí práve rekvalifikácia ľudí nad 50 rokov, ktorých sa pokúšajú dostať späť na pracovný trh.

Logickým vyústením nášho rozhovoru bolo rozhodnutie spojiť sily a našimi myšlienkami skúsiť osloviť čo najväčšie množstvo ľudí. „Ceníme si každú snahu o vytváranie pracovných miest pre znevýhodnených ľudí a ich integráciu do pracovného života. Vidíme, že na Slovensku je množstvo spoločností, okrem iného aj naši partneri, ktoré kladú veľký dôraz na spoločensky zodpovedné podnikanie. Aptet ponúka mnohé účtovné a administratívne služby, ktoré by pre nich mohli byť zaujímavé. Rovnako by sa spoločnosti, s ktorými spolupracuje Aptet mohli zaujímať o služby ohľadom vyradeného hardvéru,“ načrtol náplň deklarovanej spolupráce náš konateľ Marek Antoňák. „Ako prvý krok sme sa rozhodli poskytnúť Aptet-u PC, monitory a príslušenstvo za symbolickú cenu. Veríme, že je to len začiatok dlhej, plodnej a vzájomne prospešnej spolupráce, ktorá do budúcna inšpiruje aj ďalšie sociálne podniky k užšej kooperácii,“ dodal.

Na odovzdávaní, ktoré prebehlo 5.mája v našich priestoroch sa zúčastnil aj Stanislav Lörincz, konateľ Aptet ISP, ktorý ozrejmil ďalšie kroky repasovaného hardvéru. „Výpočtovú techniku použijeme na sprevádzkovanie Informačného a monitorovacieho centra v Leviciach, čo umožní vznik nových pracovných miest a prinesie sociálnu inováciu v poskytovaní služieb pre seniorov,“ povedal. „Veríme, že vzájomnou spoluprácou, propagáciou dosiahneme zvýšený záujem o produkty a služby ponúkané našimi sociálnymi podnikmi a oslovíme širší okruh firiem so záujmom o spoločensky zodpovedné podnikanie. Sme presvedčení, že vzniklo dlhodobé partnerstvo sociálnych podnikov,“ podelil sa o svoje očakávania smerom ku začínajúcej kooperácii. Viac o spoločnosti Aptet sa môžete dočítať na aptet.sk .