AfB Slovakia na Profesia days – Zóna bez hraníc

AfB Slovakia na Profesia days

Foto: AfB Slovakia s.r.o.

12.09.2019

Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je téma, nad ktorou visí v našej spoločnosti stále otáznik. Za minulý rok si na pracovnom portáli Profesia.sk vytvorilo životopis takmer 2-tisíc takýchto uchádzačov, čo predstavuje takmer dve percentá z celkového počtu životopisov.

Práve tejto problematike bola určená na festivale príležitostí Profesia days v Bratislave Zóna bez hraníc, v ktorej záujemcovia našli firmy, sociálne podniky, chránené dielne a agentúry podporovaného zamestnávania. Zóna bola určená nielen pre ľudí so znevýhodnením, ale aj tým, ktorí sa o týchto témach chcú informovať, prípadne majú chuť pomôcť, či nájsť si pracovné uplatnenie, ktoré by súviselo s pomocou takejto skupine ľudí v spoločnosti. Sme radi, že aj AfB Slovakia mala príležitosť prezentovať sa a ponúknuť tu prácu ľuďom so zdravotným znevýhodnením.