AfB Slovakia pomáha tvoriť Budúcnosť..... INAK!

Martina Kolesárová a Eva Nemčovská podpisujú spoločné memorandum.

Zastúpenie Nadácie Pontis Martina Kolesárová a viceprimátorka mesta Trnava Eva Nemčovská podpisujú spoločné memorandum.

Priestory nového centra.

Priestory nového centra.

12.12.2019

Sme veľmi hrdí na našu spoluprácu s Nadáciou Pontis, vďaka ktorej sa môžeme podieľať na jej programe Budúcnosť INAK. Naša spoločnosť ako partner tohto programu poskytla výpočtovú techniku pre vytvorenie prvého mimoškolského centra projektu Budúcnosť INAK, ktoré bolo slávnostne otvorené 26. novembra 2019 (fotky z akcie v odkaze pod článkom). Centrum sa nachádza na Základnej škole s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave a má slúžiť pre rozvoj zručností a podporu spolupráce u detí vo veku 11 až 15 rokov. Zručnosti nadobudnú prácou na vlastných projektoch s mentoringom od top osobností slovenského biznisu. Program je  zameraný na posilnenie digitálnych zručností, tvorivosti a podnikavosti a deti má motivovať k ďalšiemu rozvoju či zlepšeniu si výsledkov v škole. „Sme presvedčení, že práve to im môže pomôcť pri prechode na stredné školy a sprístupni tak vzdelanie pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce,“ vysvetľuje M. Kolesárová. 

Nemalá vďaka patrí aj mestu Trnava, ktoré sa podieľalo na hľadaní a poskytnutí vhodných priestorov. Nadácia Pontis s mestom Trnava využili spomínané slávnostné otvorenie na podpis spoločného memoranda a nadácia Pontis sa tak stala partnerom mesta Trnava podobne, ako sme sa ním stali my pri slávnostnom otvorení našej pobočky v septembri. „Tento jedinečný program nás zaujal hneď od začiatku a sme veľmi radi, že Trnava bola prvou voľbou pri výbere pilotného centra. Program deťom prinesie možnosti, k akým by inak nemali prístup. Môže to byť odrazový mostík k novým príležitostiam a úspešnej budúcnosti,“ hovorí Eva Nemčovská, viceprimátorka Trnavy.

Program je zároveň súčasťou európskeho projektu Social(i)Makers, ktorého cieľom je zlepšiť kapacity sociálnych inovácií. Projekt Social(i)Makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kto je Nadácia Pontis a jej cieľ.

Nadácia Pontis vznikla pod názvom Nadácia pre občiansku spoločnosť v roku 1997. Jej cieľom je prepájať firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. Svojimi aktivitami sa snaží prispievať k zmene Slovenska na dobrú krajinu, ktorá prosperuje, funguje trvalo udržateľne, kde ľudia na sebe pracujú, vzdelávajú sa, sú aktívni a dokážu si nájsť zamestnanie či rozbehnúť biznis, ako aj spoločnosť, ktorá je tolerantná voči menšinám a podporuje diverzitu.

Viac o Nadácií Pontis sa môžete dočítať na ich oficiálnej stránke tu

Oficiálna stránka projektu sa nachádza tu.

Fotografie zo slávnostného otvorenia