AfB Slovakia sa stalo členom Košice IT Valley

Logo Košice IT Valley.

Logo Košice IT Valley.

15.11.2019

Dňa 31. októbra 2019 prebehlo stretnutie zástupcov firmy AfB Slovakia s.r.o. so zástupcami klastra Košice IT Valley. Konateľ firmy AfB Slovakia pán Marek Antoňák spolu s riaditeľom klastra Košice IT Valley pánom Pavlom Miroššayom ako aj ďalšími členmi klastra vyjadrili na stretnutí súhlasné stanovisko s návrhom budúcej všestrannej spolupráce v oblasti zlepšovania kvality IT pomocou Social & Green IT. Sme radi, že od štvrtka 07.11.2019 sa naša spoločnosť stala oficiálnym členom Košice IT Valley a zaradila sa tak medzi úspešné firmy ako sú napr. Accenture, Cisco, T-SYSTEMS, a iný (kompletný zoznam aktuálnych členov sa nachádza v odkaze pod článkom). Radi by sme sa touto formou poďakovali pánovi Miroššayovi za prejavenú dôveru a tešíme sa z príležitosti podieľať sa na aktivitách klastra Košice IT Valley.

Kto je Košice IT Valley?

Klaster Košice IT Valley bol založený v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. Jeho víziou je vytvárať regionálne partnerstvá IT spoločností, vzdelávacích inštitúcií a regionálnych samospráv. V súčasnosti je jedným z troch certifikovaných Cluster Management Excellence Label GOLD klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií v strednej Európe. Košice IT Valley sa cez svoje aktivity zameriava na tri prioritné oblasti – vzdelávanie, inovácie a spoluprácu, pričom mnohé jeho aktivity sú prierezové a kombinujú v sebe viacero oblastí.

Viac o Košice IT Valley nájdete tu. 

Kompletný zoznam aktuálnych členov klastra Košice IT Valley.