Repasovaním IT techniky šetríme prírodné zdroje: výsledky AfB za rok 2023

Výsledky AfB Group v roku 2023

Výsledky spoločnosti AfB Group v roku 2023.

Výsledky AfB Slovakia v roku 2023

Výsledky spoločnosti AfB Slovakia v roku 2023.

V súčasnosti sú otázky životného prostredia a udržateľnosti kľúčové. Medzi jednu z najefektívnejších a najrozumnejších ciest patrí využívanie repasovanej IT techniky. Tento spôsob minimalizovania "ekologickej stopy" si vybrala práve spoločnosť AfB, stal sa súčasťou našej filozofie a podstatou našich každodenných aktivít.

Čo sa nám podarilo v AfB Group?

Počas minulého roka sme v AfB Group spracovali a zrepasovali neuveriteľných 666 000 zariadení od viac ako 1 000 partnerov. Sme hrdí na to, že naše úsilie v oblasti repasovania IT zariadení nám umožnilo v 20 pobočkách a v 5 krajinách zamestnať už 660 osôb, z toho 48% so zdravotným znevýhodnením. Táto politika je dôležitá nielen pre naše hodnoty inklúzie, ale aj pre našu schopnosť dosahovať úspech.

Ale aj čísla hovoria jasne. Repasovanie použitej IT techniky prinieslo pozoruhodné výsledky v oblasti šetrnosti k prírodným zdrojom. V roku 2023 sme v AfB Group ušetrili 480 miliónov litrov vody a 252 300 MWh primárnej energie. To nie je len číslo na papieri, ale konkrétny prínos k ochrane dôležitých zdrojov pre život.

Musíme hovoriť aj o emisiách CO2. Repasovaním IT techniky sme v roku 2023 ušetrili  66 000 ton CO2 ekvivalentov emisií skleníkových plynov. Aj tento malý prínos k zmene klímy je nepochybne dôležitý, pretože každá tona CO2, ktorú dokážeme eliminovať, je krok smerom k udržateľnejšej budúcnosti. 

Detailnú grafiku o prínose spoločnosti AfB Group nájdete na tomto odkaze.

AfB Slovakia v roku 2023

Aj AfB Slovakia zaznamenala úžasné výsledky. Sme hrdí na to, že sme spracovali takmer 5 700 zariadení od viac ako 10 partnerov. 71% našich zamestnancov má zdravotné znevýhodnenie, čo svedčí o našom záväzku k inklúzii.

V AfB Slovakia sme tiež ušetrili 4 milióny litrov vody, 2 400 MWh primárnej energie a 630 ton CO2 ekvivalentov emisií skleníkových plynov. Tieto úspechy svedčia nielen o našom sľube prispievať k ochrane životného prostredia, ale aj o našej schopnosti zapájať sa do inkluzívnych praxí a zároveň dosahovať výsledky.

Výsledky, ktoré sme dosiahli v AfB Group a v AfB Slovakia ukazujú, že repasovaním IT techniky nielen šetríme prírodné zdroje, ale tiež meníme svet k lepšiemu. Je našou povinnosťou pokračovať v tomto úsilí a inšpirovať ďalších, aby sme spoločne dosiahli udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých.

Detailnú grafiku o prínose spoločnosti AfB Slovakia nájdete na tomto odkaze.