STRABAG ako náš nový partner!

Logo spoločnosti Strabag.

Logo spoločnosti Strabag.

06.06.2020

Dňa 27.05.2020 podpísala naša spoločnosť Dohodu o spolupráci s firmou STRABAG BRVZ s.r.o. Získali sme tým nielen ďalšieho silného partnera pre spoluprácu, ale aj spojenca v boji za zachovanie našich prírodných zdrojov, ktorý taktiež nezabúda na svojich zamestnancov. Firma STRABAG sa rozhodla využiť naše profesionálne služby mazania dát a repasovania IKT. Zariadenia, ktoré nám budú poskytnuté, budú po repasovaní ponúknuté na predaj za výhodné ceny v prvom rade jej zamestnancom, ktorí si tieto zariadenia zarezervovali dopredu. Týmto prístupom budú ušetrené nielen ich peniaze, ale aj prírodné zdroje, ktoré by boli potrebné na výrobu nových zariadení. Firma STRABAG myslí podľá nášho motta Social & Green IT a aj preto sme radi, že si vybrala za partnera práve nás.

Kto je firma STRABAG BRVZ s.r.o.

STRABAG SE je európsky stavebno-technologický koncern, vychádzajúci z koreňov tradičných európskych firiem, ktorý dnes realizuje projekty po celom svete. Na Slovensku pôsobia pod hlavičkou STRABAG viaceré stavebné a servisné koncernové spoločnosti. STRABAG s.r.o. patrí k lídrom v oblasti dopravných a železničných stavieb a je aj výrobcom asfaltových a betónových zmesí. Popredné postavenie na slovenskom stavebnom trhu má aj STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Servisná spoločnosť STRABAG BRVZ s.r.o. zabezpečuje okrem IT služieb aj účtovníctvo, financovanie, poistenie, personalistiku a správu nehnuteľného majetku pre koncernové spoločnosti na Slovensku a v Čechách.