Trnava – Mesto pre všetkých

Trnava – Mesto pre všetkých

Foto: AfB Slovakia s.r.o.

Trnava – Mesto pre všetkých

Foto: AfB Slovakia s.r.o.

13.09.2019

Nové podujatie nadväzujúce na Dvor nádeje v rámci Dní zdravia zbližuje ľudí so zdravotným postihnutím so spoločnosťou zdravých. Uskutočnilo sa v stredu 19. júna 2019 na Trojičnom námestí a Nádvorí.

Podujatím chce mesto zvýšiť povedomie o živote osôb so zdravotným postihnutím, prezentovať sociálne služby a subjekty MVO, ktoré sa venujú práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodním. Verejnosti tým priblíži, aké to je byť znevýhodneným s cieľom podporiť inklúziu občanov so ZP a búrať predsudky.

Aj my, AfB Slovakia, sme boli súčasťou tohto podujatia, za čo sme veľmi radi a veríme, že sa s mestom Trnava budeme spolupodieľať na organizovaní ďalších podobných podujatí.